ABC (17)

Sameiet ABC

Herslebsgate 17A+17B+17C

Styrets leder:

Min borg...

Forretningsfører

Obos Eiendomsforvaltning AS

PB 6668 ST. OLAVS PLASS

0129 OSLO

Detaljer om sameiet

Sameiet ble ferdigstilt 2008 og består av 134 enheter, fordelt på 3 bygg.


Dette var de 3 første byggetrinnene i prosjektet, med A som nr. 1.Mer kommer

Viktige kontakter

Hver leilighet skal ha en beboerperm som er unik for hver leilighet.


Kontaktpunkt; Egen postkasse ved beboernes postkasser,

eller e-post:  17@wexels.infoMer kommer

Eivind Engelsjord, 17C

Detaljer om sameiet

Sameiet ble ferdigstilt 2008 og består av 134 enheter


Kontaktpunkt; Egen postkasse ved beboernes postkasser, eller e-post: 17@wexels.info


Strøm

Firmaet heter MAIK, (tlf. 02011) og de styrer dette for oss ved hjelp av fjernavlesning. Ring dem, så hjelper de dere videre. Man trenger ikke å lese av strømmåleren selv... Oppsigelsesdokument/nytegning finner dere her.


Ringeklokke

Navn på ringeklokke og tlf-ting ordner Fellessameiet.

Oppføring bestilles her :BESTILLING TRYKK HER

Problemer meldes hit: ringeklokke@wexels.info

Utgangsdøren åpnes via hustelefonen, og åpnes ved å trykke #61


Postkasse

Hvittt skilt med sort skrift er standarden. Størrelse 57 mm x 93 med mer.

Postkasseskilt bestiller dere via vedlagte Link.  HUSK: Velg riktig bygg

TRYKK HER


Nøkler

Alle dørnøkler bestilles via vår forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning, Tlf: 22 86 59 99, E-post: oef@obos.no

Adgangsbrikker(SALTO)  til fellesområder etc bestilles her: TRYKK HER

 

Beboerparkering

Dette må dere ta med bydel Gamle Oslo, eller Trafikketatens kundesenter tlf. 23 48 20 30.

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/sok-beboerparkering/


Fellesområder

Alle 5 sameier og borettslag i Wexels Plass er koordinert i et fellessameie som tar for seg felles oppgaver og interesser. Leder for fellessameiet roteres mellom sameiene, og er nå Jon Erik Bastiansen fra bygg F.


Utleie

Alle sameiene på Wexels Plass har bestemt seg for å følge lik praksis for utleie.


Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning  er vår forretningsfører: Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo, Tlf: 22 86 59 99, E-post: oef@obos.no


Fellesutgifter

Det utstedes fakturaer for tre måneder av gangen da selskapet har individuell nedbetaling av fellesgjeld, og endringer i rentesats forekommer. OBOS besvarer alle spørsmål rundt fakturaer, fellesutgifter og gjeld.


Vaktmester

En felles virker for hele Wexels Plass. Vi har besøk ca 2 ganger i uken + fellesoppgaver.


Vask & Renhold

Dette utføres 3 ganger i uken om vinteren, og 2 gang pr uke om sommeren. Matter legges ut også. Firmaet er Maica Flores AS.


Radiatorer

All regulering av radiatorenes temperaturavgivelse i bygget styres etter hvordan temperaturen er utendørs. Kaldt = mye varme, varmt = 0 radiatorvarme. I røranlegget vil det være luft som skilles ut og kan samles i radiatorene. Dette kan redusere radiatorens varmeavgivelse, og denne luften må slippes ut. Se beboerperm for ytterligere info.


Leilighetsperm

Alle leiligheter ble levert med en unik beboerperm for hver enkelt leilighet. I denne står all info eier trenger vedr. boligen. Har boligen ikke en slik kontakt selger eller megler.


Takterrasse

Takterrassen er til for felles glede og nytelse. Det er ikke lov å ha fest eller samlinger på takterrassen med personer som ikke selv bor i borettslaget. Det er strengt forbudt å grille på takterrassen! Det er ikke lov å gå utenfor plankegulvet. Den grå takpappen er skjør, og hull medfører lekkasje. Klokken 23:00 skal taket være tømt.


Garasje

Er organisert som et selvstendig sameie. Har egne vedtekter og styre. Alle spørsmål rundt garasjen må stiles garasjens styre: garasje@wexels.info


Boder

I boligpermen finnes en oversikt over alle boder, og din spesifikt…


Søppel

Vi deler søppelrom med bygg D og F (nr. 25 og 21). Dette ligger i passasjen inn til bygg E, fra Herslebs gate. Kun for husholdningssøppel. Annet avfall må beboerne selv kjøre bort. De som hensetter møbler eller andre gjenstander vil bli fakturert for bortkjøring + gebyr.


Vedtekter

Disse samt trivselsreglene for borettslaget og fellesområdet ligger på våre nettsider.