F (21)

Forretningsfører

Obos Eiendomsforvaltning AS

PB 6668 ST. OLAVS PLASS

0129 OSLO

Sameiets vedtekter

Sameiets kontaktopplysning

Info til nyinnflyttede

Sameiets leverandører

Styrets medlemmer


Borettslag F

Herslebsgate 21

Kontakte Styret:

Detaljer om sameiet

Borettslaget ble ferdigstilt 2008 og består av 37 enheter


Denne perioden består styret av: Leder;  Jon Erik Bastiansen, Medlemmer; Elisabeth Hansen, 


Kontaktpunkt; Egen postkasse ved beboernes postkasser, eller e-post: 21@wexels.info


Strøm

Strømfirmaet styrer dette for oss ved hjelp av fjernavlesning. Man trenger ikke å lese av strømmåleren selv... 


Ringeklokke

Navn på ringeklokke og tlf-ting ordner Fellessameiet.

Oppføring bestilles her :BESTILLING TRYKK HER

Problemer meldes hit: ringeklokke@wexels.info

Utgangsdøren åpnes via hustelefonen, og åpnes ved å trykke #61


Postkasse

Svart skilt med hvit skrift er standarden. Størrelse 57 mm x 93 med mer.

Postkasseskilt bestiller dere via vedlagte Link.  HUSK: Velg bygg F

TRYKK HER


Nøkler

Alle dørnøkler bestilles via vår forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning, Tlf: 22 86 59 99, E-post: oef@obos.no

Adgangsbrikker(SALTO)  til fellesområder etc bestilles her: TRYKK HER

 

Beboerparkering

Dette må dere ta med bydel Gamle Oslo, eller Trafikketatens kundesenter tlf. 23 48 20 30.

http://www.trafikketaten.oslo.kommune.no/beboerparkering/


Fellesområder

Alle 5 sameier og borettslag i Wexels Plass er koordinert i et fellessameie som tar for seg felles oppgaver og interesser. Leder for fellessameiet roteres mellom sameiene, og er nå Jon Erik Bastiansen fra bygg F.


Sykkelparkering

Det er ikke tillatt å oppbevare sykler i oppganger eller svalganger. Disse blir fjernet. Vi har stativer som står bak mellom blokkene i bakgården. Det er rom som er låsbare. Døren til venstre for inngangsdør 17B er forbeholdt ABC. Døren til venstre for inngangsdør 23 er forbeholdt 21-23-25.


IN-ordning

Andelseier har anledning til å innfri sin andel av fellesgjeld, helt eller delvis to ganger i året. Datoene er satt til 01.10.xx og 01.04.xx. Ved ønske om nedbetaling vennligst ta kontakt med forretningsfører. Styret oppfordrer eierne til å vurdere å benytte denne muligheten. Borettslaget er sikret gjennom OBOS sikringsfond.


Utleie

Et borettslag har helt andre regler for utleie enn hva et sameie har. Dette er nedfelt i Borettslagsloven og våre vedtekter. Nettopp dette er et av hovedprinsippene i borettslagsordningen. Det er bestemt at styret skal håndheve ulovlig utleie strengt.


Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning  er vår forretningsfører: Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo, Tlf: 22 86 59 99, E-post: oef@obos.no


Fellesutgifter

Det utstedes fakturaer for tre måneder av gangen da selskapet har individuell nedbetaling av fellesgjeld, og endringer i rentesats forekommer. OBOS besvarer alle spørsmål rundt fakturaer, fellesutgifter og gjeld.


Vaktmester

En felles virker for hele Wexels Plass. Vi har besøk ca 2 ganger i uken + fellesoppgaver.


Vask & Renhold

Dette utføres 3 ganger i uken om vinteren, og 2 gang pr uke om sommeren. Matter legges ut også. Firmaet er Maica Flores AS.


Radiatorer

All regulering av radiatorenes temperaturavgivelse i bygget styres etter hvordan temperaturen er utendørs. Kaldt = mye varme, varmt = 0 radiatorvarme. I røranlegget vil det være luft som skilles ut og kan samles i radiatorene. Dette kan redusere radiatorens varmeavgivelse, og denne luften må slippes ut. Se beboerperm for ytterligere info.


Leilighetsperm

Alle leiligheter ble levert med en unik beboerperm for hver enkelt leilighet. I denne står all info eier trenger vedr. boligen. Har boligen ikke en slik kontakt selger eller megler.


Takterrasse

Takterrassen er til for felles glede og nytelse. Det er ikke lov å ha fest eller samlinger på takterrassen med personer som ikke selv bor i borettslaget. Det er strengt forbudt å grille på takterrassen! Det er ikke lov å gå utenfor plankegulvet. Den grå takpappen er skjør, og hull medfører lekkasje. Klokken 23:00 skal taket være tømt.


Garasje

Er organisert som et selvstendig sameie. Har egne vedtekter og styre. Alle spørsmål rundt garasjen må stiles garasjens styre ved garasje@wexels.info eller OBOS.


Boder

I boligpermen finnes en oversikt over alle boder, og din spesifikt… Boder for bygg F befinner seg i garasjen og i bygg E (nr. 23) i første etasje.


Søppel

Vi deler søppelrom med bygg D og E (nr. 25 og 23). Dette ligger i passasjen inn til bygg E, fra Herslebs gate. Kun for husholdningssøppel. Annet avfall må beboerne selv kjøre bort. De som hensetter møbler eller andre gjenstander vil bli fakturert for bortkjøring + gebyr.


Vedtekter

Disse samt trivselsreglene for borettslaget og fellesområdet ligger på våre nettsider.