Nyttig

BRANN              110

POLITI               012

AMBULANSE  113

Hva hvis jeg ikke finner det her...

 ...se i "Boligpermen" som fulgte alle leilighetene

Nyttig info

Boligens utfordringer

Når skal vaktmesteren kontaktes?

Borettslaget har ikke 24 timers vaktmestertjeneste, men vaktmester som er tilstede de fleste hverdager for å gjøre faste oppgaver. 


Hvor er stoppekranene?

Gjør deg kjent med hvor stoppekranen for din leilighet er. Det er stoppekran på bad (over WC) og kjøkken (under vasken).



Ventilasjon og kjøkkenvifter

Luftinntak eller uttak kan ikke tettes eller ombygges. All endring må forelegges styret i bygget. Det kan kun brukes mekanisk ventilatorhette på kjøkkenet. Strengt forbudt å koble til elektriske ventilatorer, da den vil lage hindringer i luftbalansen. Hver bolig har 2 innganger og 2 utganger for luft, endres dette vill ubalanse oppstå. Boligen vil miste sinn balansering av luftinntak og luftuttak, og oppstå en forskyving av boligenes luftmengder, ventilasjon og luft for hele bygget.