Endre info

Adgangsbrikke til leietaker

Endre navn...

Års-aktivering...

Slette tapt nøkkel...


Eller

Adgangsbrikke til ny eier

Endre navn...

Slette tapt nøkkel...


Av sikkerhetshensyn må dette alltid gjøres av eier.

Eierne plikter å alltid holde oss oppdaterte med riktig info om hvem som er i besittelse av leiebrikkene.

Eierbrikker kan ikke utdeles til leietakere.

Vi trenger: seksjonsnr, oppgangsnr, navn

Skriv til SALTO@WEXELS.INFO