Leietager ny

Bestille adgangsbrikke til leietaker...

Må gjøres av eier. Men eier må være registrert først selv.

Brikkene sendes i post. Faktura sendes av OBOS, omkostninger tilkommer..

Eierens registrerte adresse OBOS/Folkeregisteret benyttes.


Årsaken til forskjellige brikker til leietaker skyldes valgt sikkerhetsnivået.


Leietakere skal ikke kunne endre profiler, samt at nøkler til leietakere lettere skal kunne

spores/slettes/endres når de flytter/mistes, eller evt ikke brukes.


 TRYKK HER FOR Å BESTILLE