Brann

Brannsikring

Hvordan fungerer det i WP?


Det er installert et felles brannvarslingsanlegg med sentral for varsling i fellesarealer, trapper og rømningsveier.


I hver leilighet er det også montert vanlig batteridrevet røykvarsler (9V) for lokal varsling i leiligheten og som ikke er koblet til brannvarslingsanlegget.


Leilighetene i Wexels Plass er også utstyrt med husbrannslange.  Utstyret tilhører leilighetene/boligselskapet og skal ikke fjernes.


Brannalarmen er ikke koblet opp mot brannvesenet.


Styret, Securitas eller brannvesenet kan tilbakestille alarmen. Alle SKAL evakuere til åpen plass ved Hersleb skole når brannalarmen går. Ring Securitas på 22 97 10 70.  Dersom røyk/ild er oppdaget kontakt selvsagt brannvesenet umiddelbart.


Ved brann: Varsle (tlf: 110), evakuere, slukke


1. Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.


2. Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.


3. Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.


Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.


Gjør deg kjent med:

- rømningsveier og nødutganger

- hvor slokkeutstyr er plassert


- Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie

- Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes

- Gjør avtale om oppmøteplass ved evakuering