Strøm

Strøm

Hvem leverer og drifter det?


Hafslund er netteier

LOS leverer og fakturerer strømbruken.

Vi har markedets beste strømpris via vårt OBOS-tilknytning...


Nye målere er instalerert, og disse fjernleses på timesbasis.


Målerne befinner seg fysisk i strømrom i garasjen, men de fjernavleses. Ingen trenger å lese av egne målere. Ei ved salg/overdragelse av seksjon.


Man trenger ikke å lese av strømmåleren selv...


Fyll kun ut dette skjemaet.

Oppsigelsesdokument/Nytegning/Endring av leietaker finner dere her:

Trykk her for detaljer


Hvis kjøper\selger\fraflytter\innflytter har noen spørsmål ang. flytting .

Så kan de ringe direkte på 38607266 eller sende en mail på Virander.Sharma@los.no


Ring eller e-post dem, så hjelper de dere videre.Her er deres nettsider:

www.los.no