Saltoregler

Rettningslinjer SALTO-brikker

Bestilling

Kun eier kan bestille nøkkelbrikker. Bestilling gjøres her: www.wexels.info Beboerne bestemmer selv hvor mange nøkkel-brikker de vil ha, og de betaler alle selv.


Utlevering

Våre nye retningslinjer for utlevering av de nye nøkkelbrikkene er at de sendes rekommandert til eiere.


Når det gjelder leietakerbrikker kan disse utleveres mot skriftlig fullmakt + kopi av legitimasjon for eier + den med fullmakt. Dette kan sendes elektronisk.


Bruk av eierbrikker

Eierbrikker kan ikke utdeles til leietakere. Eiere som gjør det, risikerer å få sine eierbrikker slettet.


Ny-bestilling og etterbestilling gjøres på våre nettsider. Dette må utføres av eier! Men eier må være registrert først selv.


Brikkene sendes i rekommandert post. Eierens registrerte adresse OBOS  benyttes. Faktura sendes av OBOS. 


Leietakere

Leietakere/leieboere kan ikke benytte eierbrikker. De må ha egne brikker. Disse kan utdeles mot fullmakt.  De utleveres da mot skriftlig fullmakt + kopi av legitimasjon for eier + den med fullmakt. Dette kan sendes oss elektronisk, men er kun å regne som engangsfullmakt.


Eierne plikter å alltid holde oss oppdaterte med riktig info om hvem som er i besittelse av leiebrikkene.


Årsaken til forskjellige brikker til leietaker skyldes valgt sikkerhetsnivået. Leietakere skal ikke kunne endre profiler, samt at nøkler til leietakere lettere skal kunne spores/slettes/endres når de flytter/mistes, eller evt ikke brukes.


Oppdatering av leietakerbrikker

Ved nye leieforhold må eier oppgi navn på nye brikkebrukere innen 7 dager. Hvis ikke blir alle brikkene slettet, og vil ikke fungere. Endring og omprogrammering koster 120,-. og gjøres her: salto@wexels.info. Årlig må eierne også bekrefte leietakerbrikkens bruk og oppdatere brikken.


Salg av seksjon

Nøkkelbrikkene for eiere følger boligen. Leietakerbrikker slettes ved salg. Ved salg av seksjon må ny eier melde fra til Fellessameiet om navneendringer på brikkene innen 7 dager. Hvis ikke blir alle brikkene slettet, og vil ikke fungere. Endring er gratis, og vi trenger navn, seksjonsnummer, oppgang og e-postadresse. Send det til: salto@wexels.info Bestilling av flere nøkkelbrikker gjøres her: www.wexels.info

etterbestilling