Saltoregler

Rettningslinjer SALTO-brikker

Bestilling

Kun eier kan bestille nøkkelbrikker. Bestilling gjøres på www.wexels.info Beboerne bestemmer selv hvor mange nøkkel-brikker de vil ha, og de betaler alle selv.


Utlevering

Våre retningslinjer for utlevering av de nye nøkkelbrikkene er at de sendes rekommandert til eiere.


Leietakerbrikker kan utleveres mot skriftlig fullmakt eller i postkasse. 


Bruk av eierbrikker

Eierbrikker kan ikke brukes av leietakere. Eiere som gjør det, risikerer å få sine eierbrikker slettet.


Ny-bestilling og etterbestilling gjøres på våre nettsider. Dette må utføres av eier! Men eier må være registrert først selv.


Brikkene sendes i rekommandert post. Eierens registrerte adresse OBOS  benyttes. Faktura sendes av OBOS. 


Leietakere

Leietakere kan ikke benytte eierbrikker. De må ha egne brikker. Disse kan utdeles mot fullmakt, eller de utleveres direkte i seksjonens postkasse. Fullmakt kan sendes oss elektronisk, men bestilling må skje av eier.


Eierne plikter å holde oss oppdaterte med riktig info om hvem som er i besittelse av leiebrikkene.


Årsaken til forskjellige brikker til leietaker skyldes valgt sikkerhetsnivået. Leietakere skal ikke kunne endre profiler, samt at nøkler til leietakere lettere skal kunne spores/slettes/endres når de flytter/mistes, eller evt ikke brukes.


Oppdatering av leietakerbrikker

Ved nye leieforhold må eier oppgi navn på nye brikkebrukere innen 7 dager. Hvis ikke blir alle brikkene slettet, og vil ikke fungere. Endring koster ingenting, og gjøres her: salto@wexels.info.


Salg av seksjon

Nøkkelbrikkene for eiere følger boligen. Leietakerbrikker slettes ved salg. Ved salg av seksjon må ny eier melde fra til Fellessameiet om navneendringer på brikkene innen 7 dager. Hvis ikke blir alle brikkene slettet, og vil ikke fungere. Endring er gratis, og vi trenger navn, seksjonsnummer, oppgang og e-postadresse. Send det til: salto@wexels.info Bestilling av flere nøkkelbrikker gjøres her: www.wexels.info