Securitas

Bomiljøvakt

Wexels Plass egen sikkerhet


En tjeneste for beboerne


Bomiljøtjenesten er til for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren går vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren fører tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påser at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer.


Vekteren kan tilkalles ved:

Husbråk, fest, støy som sjenerer, ved følelse av utrygghet, uønsket oppførsel, opphold av utenforstående personer i fellesarealer, eller andre uønskede / mistenkelige forhold. Bistand fåes også hvis man låser seg ute, dørene står i lås, heisstop, portstans etc. etc.


Vekterens tilstedeværelse vil redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir best hvis du ringer når du opplever utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting å tilkalle vekteren.RING BOMILJØVEKTEREN PÅ

TLF: 22 97 10 70De vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet, og dette vil være med på å forebygge innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.


Styret oppfordrer beboerne til å benytte

tjenesten ved behov/utrygghet!
NØDTELEFON NUMMERENE VED ULYKKER

BRANN 110      POLITI  112      AMBULANSE  113