Om WP

Kommunen solgte eiendommen i 2002, Tre anerkjente arkitektkontorer ble invitert til å levere hvert sitt forslag og investorenes jury valgte forslaget til Heggelund & Koxvold AS arkitekter MNAL, noe Plan og Bygningsetaten bifalte.

– Politikerne gjorde et riktig grep når de vedtok Kommunedelplan for indre by hvor målsetningen er fortetting i knutepunkter og sentrale områder. Skal man la parker og markagrense være i fred, må sentrale eiendommer med dårlig utnyttelse og uhensiktsmessig transformeres til boliger.


Brunosten og Luser’n

Det er én reguleringsplan for hele området. Den innbefatter også Herslebsgate 19, høyblokka som på folkemunne kalles «Brunosten», og som nå ligger inne i kvartalet. Byggene er plassert i en kvartalsstruktur som i de eksisterende nabokvartalene. Naboeiendommen i øst innbefatter den bevaringsverdige stallen som i en periode fra 1914 var Christiania Avlusningsanstalt.


Byggherre gjorde et teknisk bytte i forbindelse med nybyggets avstand som var mindre enn de åtte foreskrevne meter. Luser’n ble fullsprinklet, mot at Wexels Plass kunne ha åpningsbare vinduer og dører i fasaden mot denne bygningen.

– Vi har hatt en svært bra forundersøkelse av NGI, som tok analyseprøver av hele området. Ikke bare for å fastslå hva som eventuelt var forurenset, men også for å ta prøver av overflatevann i byggegropa. Et sedimenteringsanlegg er etablert, prøver derfra måtte dokumentere mengde og renhet, forteller prosjekteringsleder hos BundeBygg, Nils Hope.


Grunn og logistikk

Osloleire med forurenset byggmasse ned til 2 - 3 meter måtte uttransporteres. I alt ble det tatt ut 11.000 tonn forurensede masser og over 13.000 tonn rene masser.

Som vanlig på eldre tomter forekom uforutsette rør, kabler og enkelte gamle gassrør. Kontroll av rystelser ble målt og videoregistrert med tanke på den omfattende spuntingen mot nabobygningene, men ingen setninger ble registrert. Under hele området er det gravd ut parkeringsanlegg i to plan med innkjøring fra Heimdalsgata. Byggene er delt i to byggetrinn, og alle bygg er fundamentert med stålkjernepeler til fjell. Bæresystemet er i betong, med betongdekke og med plattendekker i etasjeskillere. Høyden på byggene varierer fra seks til åtte etasjer.


Logistikken til byggeplassen var ikke på entreprenørenes side. Heimdalsgata var stengt for gjennomkjøring, alt som ble transportert inn måtte ut samme vei. Trafikkbildet utgjøres i dag av blant annet riksveier på to sider av kvartalet. I forbindelse med Bjørvikatunnelen foreligger det konkrete planer om å gjøre flere av de mest trafikkerte vegene om til internveger, som vil være et stort pluss for området.

Det er gjort en rekke støytiltak mot Lakkegata. Bygget har en tung fasade kun med innslag av beslag, og i himlinger på balkongene er det montert akustisk spilehimling for å redusere lyd. Fasadene er brukket opp med to farger på teglen og to farger på beslagene.


Om materialvalg

– Utbygger var svært bevisst på kvalitet i materialvalgene. De skal holde i mange, mange tiår. Dårlige materialer forårsaker dårlig renommé senere i tid, på grunn av et konstant vedlikehold. Det er alltid en uønsket kostnad, sier arkitekt hos Heggelund & Koxvold arkitekter, Peter Wigglesworth.

Lyset slippes gjennom konstruksjonen. Derfor var vi også opptatt av å bruke så lyse materialer som mulig. Solen skulle utnyttes to ganger, ved at den reflekterte tilbake fra lyse materialer.

Leilighetene varierer i størrelse, fra 2-roms på 36 kvm til 4-roms på 106 kvm. Samtlige leveres med integrert telefoni, internett og TV med muligheter for lagring. Dette innebærer også en komfortabel løsning der videokameraets bilder ved inngangen kan vises på TV-skjermen, og inngangsdøren kan åpnes med fjernkontroll. Oppvarmingen skjer med fjernvarme i radiatorer.

Med få unntak har alle leiligheter balkonger eller terrasser, foruten tilgang til byggenes store, felles takterrasser med en fantastisk utsikt over byen. Inne i gårdsrommene er det kombinasjoner av plener, stier og store brostein som lå på eiendommen før byggestart og som er gjenbrukt.


Bambifritt

Wexels Plass ligger sentralt i urbane omgivelser, og det bærer også alderssammensetningen preg av. I motsetning til andre, nyere prosjekter, består hele 72 prosent av beboerne i aldersgruppen 25 – 45 år.

Utbyggernes gave til boligprosjektet reflekteres også i valg av kunstnerisk utsmykning. Her finner du garantert ingen bronsestøpte bambi’er. Går du derimot inn i gårdsrommet fra Heimdalsgata finner du en mer tids- og stedstypisk utsmykning på en stor vegg i inngangspartiet. Veggmaleriet på 5 ganger 10 meter er malt av det anerkjente og londonbaserte kunstnerparet Gilles & Cecilie.


Tekst: Trond Joelson, Bygg.no

Nytt og spennende sted

Kort vei til ALT...


Kvartalet mellom Lakkegata, Herslebsgate og Heimdalsgata har tatt et kvantesprang i utvikling. Fra å huse parkeringsplass, brakkland og noe utdatert småindustri, spiller kvartalet nå en viktig rolle med sine 284 leiligheter fordelt på seks bygg. I skjæringspunktet mellom Grünerløkka, Tøyen og Grønland er byen tatt tilbake som boligområde.


Wexels plass er et nytt og spennende boligprosjekt som ligger midt i hjertet av Oslo, mellom Grunerløkka, Tøyen og Grønland. Et stenkast unna ligger Akerselva. Rikt utvalg av restauranter, kafèer og butikker i umiddelbar nærhet.

Utbyggingen

Nybygg av 284 leiligeheter samt ca. 950 m2 næringsareal lokalisert i kvartalet mellom Heimdalsgata/Herslebsgate og Lakkegata/Vahls gate i Oslo. Prosjektet er bygget rundt eksisterende bygg i Herslebsgate 19.


Byggestart var i juni 2006 og byggene ble overlevert etappevis i 2008.


Boliger i bygg A, B og C (sameie)

Boliger i bygg F (borettslag)

Boliger i bygg E (sameie)

Boliger i bygg D (sameie)


Stedet er oppkalt etter Wilhelm Andreas Wexels

Han var en norsk prest og forfatter, (født 29. mars 1797 i København),  Mer her.